Skötselråd

Så här tar du hand om din inglasade balkong

En inglasad balkong eller uteplats är användbar stora delar av året. För att ni ska få så stor glädje som möjligt av er nya inglasade balkong eller uteplats ber vi er komma ihåg några saker.

Öppna på sommaren

Inglasningen gör balkongfronten till en solfångare vilket innebär att under varma sommardagar blir det väldigt varmt. Då gäller det att ventilera och gärna skjuta glasluckorna till sidan.

Inglasning

Är inte en utökning av vardagsrummet, utan ett kraftigt vind- och väderskydd och bör möbleras med tanke på detta. På den inglasade balkongen trivs de flesta växter och blommor alldeles förträffligt.

Ventilation

Windoor Balkonginglasning har ett inbyggt system för att tillföra frisk luft till balkong och lägenhet, vilket är ett krav från såväl myndigheter som från fastighetsägare. Sätt därför inte igen springor som drar kalluft, för då kan du ”kväva” din egen lägenhet.

Snö

Torr snö kan också ta sig in genom själva inglasningen, vilket inte är helt ovanligt. För att undvika att snölasten blir för stor på ditt balkongtak, håll om möjligt undan snön från taken.


Stäng när det regnar

Håll dräneringshålen i spårprofilen rena från löv, grus och dylikt så att regnvatten lätt rinner ut. Vid regn och kraftigt blåst kan regnvattnet tränga in på balkongen genom mindre otätheter i skarvar och fogar till befintlig byggnad. Detta är normalt och balkongen bör möbleras med detta i minnet.

Rengöring och glasputsning, underhåll

Det är viktigt att putsa fönsterglasen regelbundet. Använd gärna en fönsterskrapa med förlängningsskaft. Man bör inte försöka lyfta ner luckorna även om ditt system medgör det. Aluminiumprofilerna tvättas lika glaset med mjuk trasa, 3-4 gånger per år. Håll rent i spårprofilerna som luckorna rör sig i. Spårprofiler, lås och andra beslag smörjs regelbundet med silikonspray.

Kondens på glasen

Vid snabbt väderomslag eller om balkongdörren stått öppen och den varma innerluften träffar det kalla ytterglaset kan kondens uppstå. Vill man då snabbt få bort kondensen, öppnas en eller flera luckor. Problem med kondens avtar med tiden, då golv, tak och väggar torkar upp. Ha tålamod! Vi kan rekommendera er att skaffa en termostatstyrd värmefläkt, som effektivt tar bort kondens och dessutom ger en behaglig miljö. Ventilation i kombination med luftcirkulation är bästa medicinen!

Utfällning från nya betongplattor och fasader

Ny betong och andra byggmaterial är basiska och regnvatten kan föra över silikatförbindningar till både glas och profiler. Om inte ytorna tvättas regelbundet, så kan dessa ämnen etsa sig fast. Smutsiga ränder eller ”rinningar” som inte går att ta bort, kan uppträda. Ju äldre byggmaterialen blir, ju mindre fäller de ut. Vi rekommenderar er därför att putsa glasen minst var 3:e månad under första året. Därefter bör glasen putsas vår och höst.

Fukt från grannbalkong

Fukt från överliggande balkong kan i vissa fall noteras om den inte är inglasad och vattnet samlas på golvet. Vid extraordinära förhållanden kan fuktinträngning ske genom överliggande balkongs golv. Även vid maximal tätning i anslutningarna kan fukt i vissa fall tränga igenom både betong och klinker. Balkongen bör möbleras med tanke på detta.